KDO Graaf Jantje

In Dorpshuus Hoeflo bevind zich ook de Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang van Graaf Jantje.

Kinderdagopvang

Kinderopvang Graaf Jantje is een fijne en vertrouwde plek voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar, om te spelen, leren en te ontdekken. Op een kinderdagopvang leren kinderen voor het eerst hoe zij samen kunnen spelen en hoe zij kunnen omgaan met anderen. Kinderopvang Graaf Jantje biedt liefdevolle zorg en aandacht door goed geschoolde, vaste medewerkers. Er wordt net als thuis rekening gehouden met het ritme van uw kind. Eten, slapen en verschonen op het moment dat een baby daar aan toe is en met het ouder worden, gaan we geleidelijk over op het ritme van dreumesen en peuters. De kinderen hebben dan vaste momenten op de dag waarop ze gezamenlijk eten, slapen enzovoorts (zie dagritme).

Buitenschoolse Opvang

BSO staat voor buitenschoolse opvang. Voor kinderen van 4 tot 13 jaar bieden we deze vorm van opvang na schooltijd aan. Kinderopvang Graaf Jantje biedt op alle locaties BSO opvang aan. Na school worden de kinderen opgevangen door de leidsters en krijgen ze fruit en wat te drinken aan tafel. Wij doen dit in een huiselijke sfeer. Wij nemen de tijd om aandacht te besteden aan de belevenissen van die dag op school.

Openingstijden

De ruime openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 18.00 uur geven werkende ouders met kinderen de gelegenheid om zelf de kinderen te brengen en te halen.

Meer informatie over Kinderopvang Graaf Jantje?

Neem contact op met Marije Baak via info@graafjantje.com of 06 2907 4289