Privacy Wet

Beleid van Stichtingen Hoeflo inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wet ingaand 25 mei 2018.

De Stichtingen Hoeflo bewaren alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor:

– het voldoen aan verplichtingen jegens de overheid, verzekeringen e.d.

– communicatie met bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers, sponsoren, contactpersonen van vaste gebruikers, andere gebruikers, leveranciers e.d.

Hiertoe worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het dagelijks bestuur van Stichtingen Hoeflo lijsten bijgehouden waarin zijn opgenomen:

  • Naam, adres, woonplaats, E-mail adres, telefoonnummer(s)
  • Geboortedatum en datum indiensttreding
  • IBAN bankrekeningnummer voor uitbetaling van salaris en declaraties, rekeningen van leveranciers, incasso van donaties en/of andere financiële handelingen. Deze lijsten zijn ook aanwezig bij de penningmeester/administratief medewerker.
  • Contactgegevens van Dorpshuus Hoeflo, dagelijks bestuur en medewerkers kunnen worden vermeld op de website van Hoeflo en andere relevante websites, Facebook account en/of andere publicaties.

Deze gegevens worden bewaard zolang de persoon bestuurslid, sponsor of vrijwilliger is. Minimaal éénmaal per jaar worden de lijsten geactualiseerd. De oude lijsten worden gedurende maximaal 3 jaar bewaard door de secretaris.