Reglement Harfsense Dorps Kwis

1. Het team:

Ons advies is om je team te laten bestaan uit ongeveer 10 à 15 deelnemers. Dit is een richtlijn en geen verplichting..
Geef een naam aan je team en wijst binnen je team één teamcaptain aan.

2. Inschrijven:

Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier op de website tot 1 februari 2024.

3. Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de Harfsense Dorps Kwis bedraagt € 50,- per team. Dit bedrag mag contant en gepast, of per pin betaald te worden tijdens de teamcaptainsavond op maandag 11 maart 2024 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo.

4. Kwisboek

Op vrijdag 22 maart 2024 melden de teamcaptains zich om 18.30 uur in Dorpshuus Hoeflo om het Kwisboek op te halen. Het Kwisboek moet diezelfde avond vóór 23.30 uur weer in Hoeflo ingeleverd worden. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 23.30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het  eindklassement.

5. Beantwoorden opdrachten:

Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.

6. Het invullen van de antwoorden:

Het Kwisboek dient met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld te worden. Niet of slecht leesbare antwoorden tellen niet mee.

7. Uitslag:

De uitslag wordt op 20 april 2024 bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Dorpshuus Hoeflo. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing.

8. Veiligheid:

Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes.

9. Aansprakelijkheid:

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan Harfsense Dorps Kwis of die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan Harfsense Dorps Kwis.

10. AVG:

Met deelname geef je als team de organisatie tevens toestemming om foto’s en/of filmpjes van het team te publiceren. Alle deelnemers van het team dienen hiervoor hun handtekening te plaatsen in het kwisboek. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan dien je de organisatie hier per mail van op de hoogte te brengen.