Reglement Harfsense Dorps Kwis

1. Het team:

Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. Geef een naam aan je team en wijst binnen je team één teamcaptain aan.

2. Inschrijven:

Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier tot 1 maart 2022.

3. Inschrijfgeld:

Het inschrijfgeld voor de Harfsense Dorps Kwis bedraagt € 50,- per team. Dit bedrag dient contant en gepast betaald te worden tijdens de teamcaptainsavond op maandag 7 maart 2022 om 20.00 uur in Dorpshuus Hoeflo.

4. Kwisboek

Op vrijdag 1 april  2022 melden de teamcaptains zich om 18.30 uur in Dorpshuus Hoeflo om het Kwisboek op te halen. Het Kwisboek moet diezelfde avond vóór 23.30 uur weer in Hoeflo ingeleverd worden. Er wordt een strakke tijdsgrens gehanteerd, alles wat ingeleverd wordt na 23.30 uur wordt niet nagekeken en dus ook niet meegenomen in het  eindklassement.

5. Beantwoorden opdrachten:

Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.

6. Het invullen van de antwoorden:

Het Kwisboek dient met duidelijk leesbare antwoorden (zwarte of blauwe pen) ingevuld te worden. Niet of slecht leesbare antwoorden tellen niet mee.

7. Inzet van de Joker:

Voorafgaand aan het inleveren van het Kwisboek mag ieder team zijn Joker inzetten op de categorie (met uitzondering van de doe-opdrachten) waarvan zij denken de meeste punten te kunnen behalen. De behaalde punten van deze categorie zullen vervolgens worden verdubbeld.

8. Uitslag:

De uitslag wordt op 30 april 2022 bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Dorpshuus Hoeflo. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een niet aan te vechten beslissing.

9. Veiligheid:

Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels en zorg desnoods voor hesjes.

10. Aansprakelijkheid:

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen, die door deelnemers zijn veroorzaakt tijdens het deelnemen aan Harfsense Dorps Kwis of die deelnemers of derden zijn overkomen tijdens het deelnemen aan Harfsense Dorps Kwis.

11. AVG:

Met deelname geef je als team de organisatie tevens toestemming om foto’s en/of filmpjes van het team te publiceren. Alle deelnemers van het team dienen hiervoor hun handtekening te plaatsen in het kwisboek.